Ədalətsizliklə Mübarizə

HAKİMİYYƏTİN MƏNİMSƏNİLMƏSİ XALQA QARŞI ƏN AĞIR CİNAYƏTDİR. AR-nın Konstitusiyası m. 6

Bu şəxslərin ölkədən çıxmasına qadağa qoyuldu SIYAHI

passport-control-sign1Vergilər Nazirliyi dövlət büdcəsinə olan vergi borclarını ödəməkdən yayınmağa çalışan vergi ödəyicilərinin yenilənmiş siyahısını açıqlayıb.
Nazirlikdən verilən məlumata görə, vergi borcunu tam ödəməyənə kimi bu şəxslərin ölkədən kənara çıxmasına icazə verilməyəcək.

MƏMMƏDOV ARİF AĞƏLİ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ BINƏQƏDİ RAYONU

RƏCƏBOV VÜSAL ŞAMO OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU

İSAYEVA DİANA SEYFƏDDİN QIZI BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU

XUDADATOV VƏLİYƏDDİN ZİRƏDDİN OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU

ZEYNALOV YAŞAR HƏBİB OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU

ƏLİYEV AZƏR SEYRAN OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU

ABBASOV ARİF ƏHMƏD OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ QARADAG RAYONU

ƏSƏDOV MÜŞVİQ TOFİQ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU

MƏMMƏDOVA XƏDİCƏ ƏLİCAN QIZI BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU

VAİD DEVAN . BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU

ƏHMƏDOVA ÜLVİYYƏ MİRZƏ QIZI BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU

QURBANOV VİDADİ CAHANGİR OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU

MOHSENİ HOSSEİN . BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU

HƏMİDOV EMİN TAHİR OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU

ŞABİYEV ELVİN RAMİZ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU

RƏHİMOV ZÜLFÜQAR MUSA OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU

ƏLİZADƏ YUSİF İBRAHİM OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

MƏMMƏDOV ƏLİ VASİL OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

GÖKÜŞ ÖZAY FAZLI BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

SƏDRƏDDİNOV CABİR SABİR OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

HÜMBƏTOV MƏDƏD XƏMMƏD OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ASLANOV ELÇİN TELMAN OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ÇAKIR MUSTAFA CENK ALTAN BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

CAVADOV ƏFQAN XALIQ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

KƏRİMOV SÜLEYMAN HÜSEYN AĞA OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ABDULLAYEV NAMİQ ƏHMƏDAĞA OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

QULİYEV XALİQ RAFİQ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

QİYASOVA HƏQİQƏT KAMRAN QIZI BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ƏLİYEV MEHDİ İSGƏNDƏR OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

NOVRUZOV FUAD AĞAKƏRİM OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

RZAYEVA LALƏ XƏLİL QIZI BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ŞİRƏLİYEV ZÖHRAB RƏSUL OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ABDURƏHMANOV ORXAN HİKMƏT OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

MAHMUDOVA SAHİBƏ BƏXTİYAR QIZI BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ŞƏRİFOV NOBATALI SAHİB OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

HƏSƏNOV SAHİB AFİQ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

XALIQOV OQTAY CANMİRZƏ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

GÜNEŞ FATİH MEHMET EMİN BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

SƏFƏRƏLİYEV RAUF AYDIN OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

İSMAYILOV RÖVŞƏN KAMAL OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

XƏLİLOV SEYHUN NƏBİ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

AYDINBƏYOVA ARZU SADIX QIZI BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

GÜLMALIYEVA RƏSMİYƏ ƏLƏMDAR QIZI BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

MİRZƏLİYEV MAHİR AĞAMEHDİ OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ALLAHVERDİYEV VASİF ALLAHYAR OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

HƏSƏNZADƏ İLQAR NAMİK OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ƏLİYEV ZAUR ƏLƏDDİN OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

BAĞIROVA BÖYÜKXANIM NURƏLİ QIZI BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

EYYUBOV AĞASALAH AĞABALA OĞLU BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU

ƏLİYEV ZAHİD QAFIR OĞLU AĞCABƏDİ RAYONU

İSMAYILOV AFTANDİL İSRƏFİL OĞLU AĞDAM RAYONU

BAYRAMOV ELŞƏN ELDAR OĞLU AĞSTAFA RAYONU

ALLAHMANOV NÜSRƏT ŞAHVƏLƏD OĞLU AĞSTAFA RAYONU

MƏMMƏDOV RAHİB NİYAZİ OĞLU AĞSTAFA RAYONU

MƏMMƏDOV RAMİZ MUSTAFA OĞLU AĞSTAFA RAYONU

YOLÇİYEVA OLQA VAQİF QIZI AĞSTAFA RAYONU

HUDULOV İZZƏT DİBİRHACIYEV OĞLU BALAKƏN RAYONU

QARAYEVA BƏSTİ ZİYAVƏDDİN QIZI BALAKƏN RAYONU

ƏFƏNDİYEV İSMAYIL İZZƏT OĞLU BALAKƏN RAYONU

NƏBİZADƏ PƏRVİZ NƏCMƏDDİN OĞLU BALAKƏN RAYONU

DİBİROVA KƏMALƏ MUSA QIZI BALAKƏN RAYONU

ƏHMƏDOV RAVİL ARİF OĞLU BƏRDƏ RAYONU

NƏBİYEV ƏRŞAD NƏSİR OĞLU BƏRDƏ RAYONU

RZAYEV İLQAR ELDAR OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ŞAHMURADOVA ƏZİZƏ YUSİF QIZI BƏRDƏ RAYONU

DOSTUYEV LOĞMAN LƏTİF OĞLU BƏRDƏ RAYONU

NURƏHMƏDOV ZALAN ZAMAN OĞLU BƏRDƏ RAYONU

MƏMMƏDOV SAHİB ÇİNGİZ OĞLU BƏRDƏ RAYONU

HƏSƏNOV RAMİN MÖHÜBBƏT OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ƏZİZLİ ƏZİZ FƏQANİ OĞLU BƏRDƏ RAYONU

MƏMMƏDOV XAQANİ NƏSİR OĞLU BƏRDƏ RAYONU

CƏFƏROV XƏLQANİ ƏFQAN OĞLU BƏRDƏ RAYONU

MEHDİYEV AMİL HEYDƏR OĞLU BƏRDƏ RAYONU

İSGƏNDƏROVA YEGANƏ MƏHƏMMƏD QIZI BƏRDƏ RAYONU

AĞAYEV RAMİN QƏNBƏR OĞLU BƏRDƏ RAYONU

İSGƏNDƏROV VALEH VƏLİYƏDDİN OĞLU BƏRDƏ RAYONU

MƏSTANLI ELŞƏN VİLAYƏT OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ZEYNALOV CAVİD NƏSİB OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ADIGÖZƏLOV RÖVŞƏN VAQİF OĞLU BƏRDƏ RAYONU

XƏLİLOV MİSİR VƏZİR OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ƏBDÜRƏHMANOV ANAR FƏRMAN OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ALLAHVERDİYEV İLHAM ÇİNGİZ OĞLU BƏRDƏ RAYONU

BAĞIROV ALTAİR ELDAR OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ALIYEV MƏNSUR MAHMUD OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ƏLİYEV BABƏK CAHİD OĞLU BƏRDƏ RAYONU

SƏFƏROV ZAKİR XANKİŞİ OĞLU BƏRDƏ RAYONU

ALLAHVERDİYEV VÜSAL RÖVŞƏN OĞLU BƏRDƏ RAYONU

QURBANOV ASLAN ƏLİ OĞLU GƏDƏBƏY RAYONU

ƏLƏKBƏROV İDRİS ƏLİ OĞLU GƏDƏBƏY RAYONU

QULİYEV SƏBUHİ NƏRİMAN OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

QAFAROV ELXAN RƏŞİD OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

MƏMMƏDOV RÖVŞƏN AVTANDİL OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

MƏMMƏDOV MİRDAMƏT HƏMİD OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

RZAYEV ZAUR ŞƏMSƏDDİN OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

ZEYNALOV ELNUR MARİF OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

HACIYEV NUŞİRƏVAN MƏMMƏDƏLİ OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

MEHDİYEV CEYHUN NAMİQ OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

ƏLİYEV CEYHUN YAFƏZ OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

MƏMMƏDOV ELŞAD ZÖHRAB OĞLU GƏNCƏ ŞƏHƏRI

CƏFƏROV ƏLASLAN ALI OĞLU GOYGOL RAYONU

TEYMURZADƏ VÜSAL RAMƏDDİN OĞLU GOYGOL RAYONU

ƏMRAHOV QƏZƏNFƏR KAZIM OĞLU GOYGOL RAYONU

ƏZİZOVA İLHAMƏ AZƏR QIZI GÖYÇAY RAYONU

ABDULQƏDİROV NƏSİR ABDULQƏDİR OĞLU GÖYÇAY RAYONU

SALMANOV VÜQAR SƏRXAN OĞLU GÖYÇAY RAYONU

AŞUROV MƏMMƏD DOSTƏLİ OĞLU GÖYÇAY RAYONU

QƏDİMOV ELNUR AĞAMMƏD OĞLU GÖYÇAY RAYONU

MUSAYEVA MƏNSURƏ SALAM QIZI GÖYÇAY RAYONU

BABAYEV CAHİD VAHİD OĞLU GÖYÇAY RAYONU

QASIMOV QABİL QASIM OĞLU GÖYÇAY RAYONU

AĞAYEV TƏRLAN İSMAYIL OĞLU GÖYÇAY RAYONU

BAYRAMOV ARİF OKTAY OĞLU HACIQABUL RAYONU

QASIMOV NAİL RZA OĞLU İMİŞLİ RAYONU

QƏHRƏMANOV XASAY AYAZ OĞLU İMİŞLİ RAYONU

MİRZƏYEV MƏHƏMMƏD BƏHRƏM OĞLU İMİŞLİ RAYONU

XUBYAROV TELMAN ƏHMƏDAĞA OĞLU İMİŞLİ RAYONU

ƏLİPOLADOVA GÜLŞƏN MUXTƏRƏLİ QIZI İMİŞLİ RAYONU

SƏMƏDOV ƏDALƏT KAMAL OĞLU KƏLBƏCƏR RAYONU

PAŞAYEV YELMAR İBRAHİM OĞLU KƏLBƏCƏR RAYONU

QARAŞOV İLKİN ƏDALƏT OĞLU KÜRDƏMİR RAYONU

ƏSGƏROV CEYHUN ƏZİZAĞA OĞLU MASALLI RAYONU

ƏHƏDOV ARAZ AĞABALA OĞLU MASALLI RAYONU

KAZIMOV ÜLFƏT AMİL OĞLU MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

BABAYEV BƏHRUZ MÜTƏLLİM OĞLU MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

MƏMMƏDOVA NİGAR ALIŞ QIZI MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

ƏHMƏD QIZI LEYLA MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

MƏHƏRRƏMOV BƏKİR AYDIN OĞLU NAFTALAN ŞƏHƏRI

ƏSGƏROV İDRAK ŞİRMƏMMƏD OĞLU NEFTÇALA RAYONU

CƏBİYEV TURAL MİKAYIL OĞLU NEFTÇALA RAYONU

MAHMUDOV BABAŞ BALAĞA OĞLU NEFTÇALA RAYONU

TOPALAŞVİLİ AKAKİ NERONOVİÇ QAX RAYONU

ŞİRİNOV İSMAYIL ABDURƏHMAN OĞLU QAX RAYONU

ƏZİZOV MƏTLƏB ƏDALƏT OĞLU QAZAX RAYONU

YUSİFOV FƏRİD ŞƏMŞƏD OĞLU QAZAX RAYONU

ƏSGƏROV MAQSİM MURTUZ OĞLU QAZAX RAYONU

SÜLEYMANOV ŞAQİL ƏMİRASLAN OĞLU QAZAX RAYONU

İSMAYILOV RƏŞADƏT SAHİB OĞLU QƏBƏLƏ RAYONU

ALIŞOV RAUF RAFİK OĞLU QOBUSTAN RAYONU

BABAYEV CƏLAL İSRAFİL OĞLU QUBA RAYONU

MƏDƏTOV ŞƏRAFƏDDİN FİZULİ OĞLU QUBA RAYONU

ŞİXVERDİYEV YAŞAR MÖVLUD OĞLU QUBA RAYONU

ADIGÖZƏLOV CƏMİL SÖHRAB OĞLU QUBA RAYONU

AĞAYEV ƏSKƏR ELŞƏN OĞLU QUBA RAYONU

ABBASOV ƏLİ FƏRMAN OĞLU QUBADLI RAYONU

NƏCƏFOV CEYHUN ZÜLFÜQAR OĞLU QUBADLI RAYONU

ABBASOV RAFİQ ƏLİ OĞLU QUBADLI RAYONU

MAHMUDOV VÜSAL MƏMMƏDAĞA OĞLU SAATLI RAYONU

HƏSƏNOV İSMƏT ZƏBULLA OĞLU SAATLI RAYONU

MUSAYEV NURAN HABİL OĞLU SABİRABAD RAYONU

MİKAYILOV RAFİQ İMAMƏLİ OĞLU SABİRABAD RAYONU

MƏMMƏDOV MİRQALİB AĞAİRZA OĞLU SABİRABAD RAYONU

KƏRİMOVA GÜLBƏNİZ CƏFƏR QIZI SALYAN RAYONU

SƏMƏDOVA GÜNEL ZAKİR QIZI SALYAN RAYONU

SƏMƏDOV RAMİL MEHMAN OĞLU SALYAN RAYONU

BABAYEV RAMİZ MƏHƏRRƏM OĞLU SUMQAYIT ŞƏHƏRI

ABBASOV RAQİF VAQİF OĞLU SUMQAYIT ŞƏHƏRI

ƏHMƏDOV ELDƏNİZ SÜLEYMAN OĞLU XAÇMAZ RAYONU

ABDULLAYEV YAŞAR ABDULLA OĞLU XAÇMAZ RAYONU

GƏBƏKBƏKOV AKİF ASLAN OĞLU XAÇMAZ RAYONU

MƏMMƏDOV SƏXAVƏT SAHİB OĞLU ŞABRAN RAYONU

SADIQOV ADİL COMƏRD OĞLU ŞAMAXI RAYONU

İSMAYILOV TAHİR MƏHƏRRƏM OĞLU ŞƏKİ RAYONU

MƏMMƏDHƏSƏNOV İLHAM SƏFTƏR OĞLU ŞƏKİ RAYONU

RƏCƏBOVA TELLİ YUSİF QIZI ŞƏKİ RAYONU

RƏSULOV NATİQ QAFFAR OĞLU ŞƏKİ RAYONU

AĞAYEV RUAD ƏBDÜRRƏHİM OĞLU ŞƏKİ RAYONU

ABBASOV FƏRHAD CAVANŞİR OĞLU ŞƏKİ RAYONU

BALƏNMƏDOV SAHİB FƏRƏHİM OĞLU ŞƏKİ RAYONU

SALAMOVA İRADƏ ABDUL QASIM QIZI ŞƏKİ RAYONU

STAREÇKOVA ANASTASİYA İVANOVNA ŞƏKİ RAYONU

DƏMİROV İLKİN RAFİQ OĞLU ŞƏMKİR RAYONU

İSMAYILOV HİDAYƏT RƏHİM OĞLU ŞƏMKİR RAYONU

ƏLƏKBƏROV CEYHUN ARZUMAN OĞLU ŞƏMKİR RAYONU

QƏNBƏROV NİZAMİ HÜSEYN OĞLU ŞIRVAN RAYONU

HƏSƏNLİ SAHİL VÜQAR OĞLU ŞIRVAN RAYONU

HƏSƏNOV ƏBİL RAMİZ OĞLU ŞIRVAN RAYONU

MƏMMƏDOV ƏŞRƏF MAHYƏDDİN OĞLU TOVUZ RAYONU

HƏSƏNOV MURAD İBRAHİM OĞLU TOVUZ RAYONU

NURİYEV İLKİN HƏSƏN OĞLU TOVUZ RAYONU

UMUDOV SEYMUR NİZAM OĞLU UCAR RAYONU

CƏLALOV CƏSARƏT SEYFİ OĞLU UCAR RAYONU

MƏCNUNOVA İRADƏ ƏDİL QIZI YEVLAX RAYONU

RƏŞİDOV RAFİQ FƏZAİL OĞLU YEVLAX RAYONU

YUSİFOV ELÇİN RAQUB OĞLU YEVLAX RAYONU

ƏLİYEVA SƏDAQƏT ŞÜKÜR QIZI YEVLAX RAYONU

CƏFƏROVA VƏSİLƏ İMAMQULU QIZI YEVLAX RAYONU

HACIYEV ƏLVAN CAHANGİR OĞLU YEVLAX RAYONU

MAHMUDOV NEMAN ƏŞRƏF OĞLU YEVLAX RAYONU

MƏMMƏDOV VAHİD VAQİF OĞLU YEVLAX RAYONU

QURBANOV SÖHRAB XƏLİL OĞLU YEVLAX RAYONU

HÜSEYNOV ELSEVƏR MƏMMƏDƏLİ OĞLU YEVLAX RAYONU

MƏMMƏDOV NURLAN FİZULİ OĞLU YEVLAX RAYONU

HACIYEV MEHMAN İSMƏT OĞLU YEVLAX RAYONU

QULİYEV ELNUR CƏFƏR OĞLU YEVLAX RAYONU

İSMAYILOV YUSİF ZAMAN OĞLU YEVLAX RAYONU

MİRZƏYEV XƏLİL İSGƏNDƏR OĞLU YEVLAX RAYONU

ŞABANOV DÖNMƏZ HAQVERDİ OĞLU ZAQATALA RAYONU

ABDULLAYEV ASİMAN RAMAZAN OĞLU ZAQATALA RAYONU

ƏLİYEV RASİM ORUC OĞLU ZAQATALA RAYONU

QOCAYEVA KÖNÜL NİZAMİ QIZI ZAQATALA RAYONU

ƏMİKİŞİYEV FƏRMAN ƏHMƏD OĞLU ZAQATALA RAYONU

MƏMMƏDOVA TÜNZALƏ VAHİD QIZI ZAQATALA RAYONU

CƏFƏROV MÜZƏFFƏR SƏRDAR OĞLU ZƏNGİLAN RAYONU

BABAYEV ƏFSUN BABAXAN OĞLU ZƏRDAB RAYONU

Azərbaycan Vergilər Nazirliyi

Şərhini yaz

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma

Məlumat

This entry was posted on 13.08.2015 by .

Bizimlə əlaqə

Köhnə yazılar (aylarla)

Bu bloqa abunə olmaq və e-poçt ilə bildirişlər almaq üçün e-poçt ünvanınızı daxil edin.

Digər 1. 117 izləyiciyə qoşulun

Bandotdel şərəfsizliyi

%d bloqqer bunu bəyənir: